مصالح مقاوم در برابر سیل

مصالح مقاوم در برابر سیل

مصالح مقاوم در برابر سیل

مصالح مقاوم در برابر سیل زیاد میباشد اما این که فقط مقاومت کنند و فرو نریزد مهم نیست

مهم این است که بعد سیل نیز این مصالح مانند روز اول مقاومت داشته باشد .

در بحث مقاوم سازی یکی از مهمترین قسمت ها که باید مقاوم شود دیوارها میباشد

دیوار ها مهمترین بخش یک سازه میباشد دیوار ها نیز به دو بخش تقسیم میشود

بخش اول بلوک ها یا همان اجر میباشد و بخش دوم ملات که این بلوک

یا اجر را به هم اتصال میدهد حال اگر هر کدام از این بخش  ها در باربر

سیل مقاومت نداشه باشد به خودی خود بخش دیگر را نیز از بین مبرد .

پس بنابراین شما باید هم بلوک مقاوم استفاده  کنید و هم ملات مقاوم در برابر سیل .

بلوک مقاوم :

اگر تا به امروز ساخت سازی انجام داده باشید و یا حتی با بلوک ها که برای دیوار چینی استفاده میشود برخورد داشته باشید قطعا میدانید که بلوک های سفالی هیچ مقاومتی و هیچ عایقی ندارند وبا کوچک ترین ضربه پودر میشود پس بنابراین این بلوک ها در همینجا از بحث ما جدا میشود به همین ترتیب اجر نیز که با توجه به عدم اقتصادی بودن حذف شدن پس بنابراین با اجر نیز کاری نداریم . در اینجا تنها مصالحی که باقی میماند بلوک های سیمانی است و بلوک سبک هبلکس .

بلوک سیمانی با توجه به نرخ بالا جذب اب نمیتوانید مصالح مناسب برای مقاوم سازی در برابر سیل باشد چرا که وقتی این مصالح اب را جذب خود میکند قطعا مقاومت این بلوک کاهش میابد و باعث میشود سازه با کوچک ترین فشار از هم بپاشد .

شما میتوانید در مقاله  : معایب بلوک لیکا با این بلوک ها بیشتر اشنا شوید

اما بلوکی که باقی میماند بلوک سبک هبلکس است . این بلوک هادر وحله اول مقاوم

در برابر اب هستند یعنی نرخ جذب اب پایینی دارند و اب به راحتی به این بلوک ها نفوذ

نمیکند همچنین این بلوک ها مقاومت فشاری بالا دارند پس بنابراین بعد از سیل برخلاف

دیگر مصالح به راحتی فرو نمیریزد و مقاومت اولیه خود را دارد  . بنابراین پیشنهاد ما به شما استفاده از بلوک هبلکس است

 

بخش دوم : ملات مقاوم

ملات مقاوم اگر شما وارد بحث مصالح نوین نشده باشید قطعا تنها ملاتی که میشناسید ملات است که از ترکیب ماسه و سیمان به وجود می اید و از همان استفاده میکنید اما اگر با مصالح نوین اشنا شده باشید قطعا میدانید که ملات پودری وجود دارد که علاو بر سبک وزن بودن

( برای کسب اطلاعات بیشتر که چرا باید یک سازه سبک باشد بهتره است از مقاله مقاوم سای در برابر زلزله دیدن فرمایید )

ماومت بالا نیز دارد . ملات پودری هبلکس ملاتی است که نیازی نیست

تا لایه کلفتی از ملات را برای اتصال استفاده کنید کافیست فقط 3 یا 4 میل از این

ملات استفاده کنید و بعد از چند ساعت مقاومت این ملات را مشاهده کنید .

ملات پودری هبلکس برخلاف ملات ماسه سیمان که در اب حل میشود و از بین میرود . این ملات پس از اجرا توسط اب و عوامل طبیعی دیگر از بین نمیورد و فرسایشی ندارد پس بنابراین این ملات مقاوم تر از ملات ماسه سیمان است .