هبلکس در اهواز

هبلکس در اهواز هبلکس در اهواز . هبلکس در خرمشهر و هبلکس در سوسنگرد . سه شهر به یاد موندن که معروفیت این شهر ها از زمان جنگ است . این شهر ها خدمت بزرگی در زمان جنگ ایران عراق کردند و همچنین ضرر مالی جانی و روحی زیادی را در این شهر ها به […]